برای کاهش بی‌دقتی، کتاب اشتباهات متداول اولین پیشنهاد ماست

کنکور فقط معلومات نیست بلکه داشتن مهارت‌هایی است که بتوانید از میزان اطلاعات علمی خود بهترین بهره‌وری را داشته باشید.بی‌دقتی در بین تمام داوطلبان چه متوسط و چه ضعیف و حتی داوطلبان قوی وجود دارد؛ زیرا کنکور فقط معلومات نیست بلکه داشتن مهارت‌هایی است که بتوانید از میزان اطلاعات علمی خود بهترین بهره‌وری را داشته باشید. 

البته بی‌دقتی‌ها می‌تواند در بین داوطلبان، دلایل مختلف داشته باشد. بی‌دقتی در خواندن صورت سؤال یا وارد کردن گزینه‌ی اشتباه در پاسخ‌برگ، بی‌دقتی در محاسبات، بی‌دقتی در ندیدن برخی سؤالات و...؛ ولی داوطلب باهوش از این بی‌دقتی‌ها عبرت می‌گیرد و در آزمون‌های بعدی دقت بیش‌تری می‌کند. 

یک راه کوتاه و مؤثر درس خواندن با دقت بیش‌تر و مطالعه‌ی اشتباهات سایر دانش‌آموزان است که در کتاب اشتباهات متداول کانون سازمان‌دهی شده است. پس سعی کنید هفته‌ای 2 ساعت را به بررسی آزمون‌های گذشته و مطالعه‌ی کتاب اشتباهات متداول اختصاص دهید. تست‌های محاسباتی را روی کاغذ حل کنید و محاسبات را با دقت انجام دهید. با تکرار این تمرین‌ها به طور مکرر بر روی برگه، دقت و سرعت عمل شما بالاتر می‌رود.