حضور فعال در کلاس درس ریاضی

منتظر معلم نباشید تا مسائل را حل کند و به همه‌ی سؤالات و تمرین‌ها پاسخ دهد. خودتان دست به کار شوید. هرگز ذهنیت «نمی‌توانم» را به خود راه ندهید.

حضور فعال در کلاس درس ریاضی

ریاضی درسی نیست که شما در حین گوش دادن به آن بتوانید سرتان را پایین بیندازید و در گوشه‌ی دفترتان نقاشی کنید یا کارهای متفرقه انجام دهید، بلکه باید به معلم توجه کنید. نکته‌برداری کنید و سؤال کنید و توضیح بیش‌تری بخواهید. تمرین حل کنید و در بحث‌های کلاسی مشارکت کنید؛ حتی اگر صددرصد به پاسخ‌های خود اطمینان نداشته باشید. 

منتظر معلم نباشید تا مسائل را حل کند و به همه‌ی سؤالات و تمرین‌ها پاسخ دهد. خودتان دست به کار شوید. هرگز ذهنیت «نمی‌توانم» را به خود راه ندهید. از قدرت اندیشه و تفکر خود کمک بگیرید.