چگونه تمرین‌های ریاضی را حل کنیم؟

قبل از یادگیری مطالب جدید مفاهیم قبلی را مرور کنید. فراگیری مفاهیم جدید مستلزم یادآوری مفاهیم قبلی است.قبل از یادگیری مطالب جدید مفاهیم قبلی را مرور کنید. فراگیری مفاهیم جدید مستلزم یادآوری مفاهیم قبلی است. به عنوان یک فراگیر ریاضی نیاز دارید مفاهیم درس‌های مرتبط را به طور منظم مرور کنید. برای انجام بهتر این کار می‌توانید از یادداشت‌ها و خلاصه‌هایی که دارید استفاده کنید. حل مسئله موجب یادآوری و تثبیت مفاهیم می‌شود. تمرین و حل مسئله موجب یادآوری مفاهیم و تثبیت آن‌ها در حافظه شده و کاربرد مفاهیم را به دنبال دارد. تسلیم نشوید. هیچ گاه با ذهنیت «نمی‌توانم» با مسئله‌ها و تمرین‌ها برخورد نکنید. اطمینان داشته باشید که در صورت درک صحیح مفاهیم قادر به حل اکثر تمرین‌ها خواهید بود. اگر نتوانستید تمرینی را حل کنید. مطمئن باشید مفاهیم درس را به‌خوبی درک نکرده‌اید. برای حل تمرین‌ها زمان طولانی اختصاص ندهید. اگر مدت‌زمان طولانی باشد، یادگیری کم‌تر و ذهن خسته می‌شود. توصیه می‌‌کنم اگر قرار است 3 ساعت تمرین کنید آن را به 3 بخش 45 دقیقه تقسیم کنید. هرگز بدون انجام تکالیف و حل تمرین وارد کلاس نشوید.

تکالیف خود را حتماً در منزل انجام دهید؛ حتی اگر فکر می‌کنید که راه‌حل اشتباه باشد. منتظر نباشید تا دیگران حل کنند و شما رونویسی کنید. خلاق باشید. از ذهن خود کمک بگیرید.