برنامه‌ی شخصی خود را ارزیابی کنید

برای این‌که بتوانید در درس‌های خود موفق شده و نتیجه‌ی مطلوبی کسب کنید باید به برنامه‌ریزی خود سازمان‌دهی خوب و منسجمی بدهید.برای این‌که بتوانید در درس‌های خود موفق شده و نتیجه‌ی مطلوبی کسب کنید باید به برنامه‌ریزی خود سازمان‌دهی خوب و منسجمی بدهید. در طول یک هفته برنامه‌‌ریزی خود هنگام مطالعه می‌توانید از الگوی زیر کمک بگیرید:

برنامه‌ی شخصی خود را ارزیابی کنید


بعد از یادداشت نام درس و میزان ساعات مطالعه‌شده به نحوه‌ی مؤثر بودن مطالعه‌ی خود رنگ دهید. بدین صورت که:

اگر مطالب خوانده‌شده را به‌خوبی یاد گرفته‌اید به آن رنگ آبی بدهید.

اگر هنگام مطالعه وضعیتی نرمال داشتید و میزان یادگیری‌تان متعادل بود، آن را با رنگ سبز مشخص کنید.

اگر مطالب را به طور متوسط یاد می‌گیرید به آن رنگ زرد بدهید.

اگر در درسی ضعف دارید و باید توجه بیش‌تری روی آن داشته باشید به آن رنگ قرمز بدهید.

بعد از رنگ‌دهی میزان یادگیری خود را تخمین زده و به صورت درصد یادداشت کنید. با انجام این کار به‌راحتی می‌توانید دریابید که نقاط ضعف و قوت کارتان کجا بوده است و برای هفته‌ی بعد روی کدام درس یا درس‌ها باید توجه بیش‌تری داشته باشید.