چند روش جالب برای مطالعه

خواندن انواع مختلف دارد و هر یک از این انواع مستلزم رسیدن به هدف خاصی است.

خواندن انواع مختلف دارد و هر یک از این انواع مستلزم رسیدن به هدف خاصی است.

خواندن اجمالی: دانش‌آموز می‌تواند عناوین فصل‌ها و قسمت‌هایی از کتاب را بخواند و کل کتاب را به طور سطحی بررسی کند.

سریع خواندن: مرور سریع کتاب به منظور آشنایی کلی. سریع خواندن از خواندن اجمالی کامل‌تر است. سریع خواندن روشی است که در مدت کم مطالب زیادی فرا گرفته می‌شود. تمرین برای دقیق و سریع خواندن میزان یادگیری را افزایش می‌دهد.

دقیق خواندن روشی است که مطالب را کامل یاد می‌گیرید و یادآوری آن برای استفاده‌های بعدی میسر است.

خواندن تجسسی: روشی است که قبل، بعد و پس از مطالعه‌ی مطلب به طرح سؤال مبادرت می‌شود و برای پاسخ سؤالات تحلیل و بررسی انجام می‌گیرد. این روش عمق یادگیری دانش‌آموز را افزایش می‌دهد.

روش انتقادی: بررسی و تجزیه و تحلیل معانی است به منظور یادگیری مطالب و قضاوت درباره‌ی نقاط ضعف یا مثبت مطلب.

زمان حال ساده (‌نگاه به گذشته )‌ از زبان انگلیسی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : علی اکبر افرازی