روش یادگیری از طریق بازیابی اطلاعات

بعضی از دانش‌آموزان به جای بازیابی اطلاعات چندین دور یک مبحث را می‌خوانند و بعد از پایان یادگیری تست می‌زنند.

بعضی از دانش‌آموزان به جای بازیابی اطلاعات چندین دور یک مبحث را می‌خوانند و بعد از پایان یادگیری تست می‌زنند. برای یادگیری به روش صحیح به نکات زیر توجه کنید:

- روخوانی مبحث مربوط

- نگاه اجمالی به تست آن مبحث

- یادگیری دقیق و پاراگراف به پاراگراف مباحث

- پیدا کردن جواب تست‌ها در کتاب درسی

- حل مجدد همان تست‌ها

- بررسی همه‌ی گزینه‌ها حتی گزینه‌های نادرست

برای یادگیری نکات تست‌ها فقط به پاسخ صحیح سؤال اکتفا نکنید. گاهی اوقات گزینه‌های نادرست هم دارای نکات مهم است.

مرور مجدد مبحث در بازه‌های آخر شب، آخر هفته و دو روز قبل از آزمون را فراموش نکنید. این امر باعث تسلط‌تان در مباحث می‌شود.