چند ساعت باید درس بخوانم؟

دفتر برنامه‌ریزی ساعت واقعی مطالعه‌ی دانش‌آموز را به او نشان می‌دهد و دانش‌آموز خودِ واقعی خود را کشف می‌کند.نگرانی بعضی از دانش‌آموزان کنکوری ساعت مطالعه‌ی شخصی است. همه به این فکر می‌کنند که اگر بیش‌تر بخوانم موفق‌تر هستم. در صورتی که فقط ساعت مطالعه ضامن قبولی و موفقیت ما در کنکور نیست. هر دانش‌آموز باید بتواند اول روی کمیت کار کند، بعد از آن به فکر کیفیت مطالعه‌ی خود باشد.

لازمه‌ی داشتن کیفیت در مطالعه‌ی هر درس این است که دانش‌آموز به یک شناخت کلی از خودش دست پیدا کرده و بتواند برنامه‌ی درسی خود را مدیریت کند.

در این امر، دفتر برنامه‌ریزی کمک شایانی به دانش‌آموز می‌کند.

با پر کردن دفتر برنامه‌ریزی همه‌ی کارهای دانش‌آموز سر و سامان می‌گیرد و تعادل مطالعاتی خوبی خواهد داشت. این تعادل مطالعاتی می‌تواند جنبه‌های مختلفی داشته باشد. مثل تعادل بین عمومی و اختصاصی یا تعادل بین درس‌های پیش و پایه.

دفتر برنامه‌ریزی ساعت واقعی مطالعه‌ی دانش‌آموز را به او نشان می‌دهد و دانش‌آموز خودِ واقعی خود را کشف می‌کند.

در کنکور کسی موفق عمل می‌کند که مدیریت زمان داشته باشد و بتواند ساعت‌های مرده‌ی خود را پیدا کرده و از آن‌ها استفاده‌ی بهینه کند.