آزمون‌های برنامه‌ای، رمز موفقیت من است

من یک دانش‌آموز مقطع دبستان هستم. در مدرسه بسیار فعال و پرانرژی هستم و در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت می‌کنم.

آزمون‌های برنامه‌ای، رمز موفقیت من است

من یک دانش‌آموز مقطع دبستان هستم. در مدرسه بسیار فعال و پرانرژی هستم و در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت می‌کنم. این آزمون‌ها به من کمک کرده است تا در مدرسه هم پیشرفت خوبی داشته باشم. بهترین الگو برای رقابت، خودم هستم. هر جمعه وارد مسیر تلاش و کوشش شده و برای آزمون دادن آماده می‌شوم. پس از آزمون و دریافت کارنامه، آن را با کمک پشتیبانم ارزیابی کرده و ریزترین و جزئی‌ترین تغییرات خود را هم در اجرا و هم در نتیجه درمی‌یابم.

با کمک دفتر برنامه‌ریزی سعی می‌کنم رفتارهای برنامه‌ای خود را بشناسم تا بدانم چه اعمال و روش‌هایی بیش‌ترین سهم را در موفقیت من داشته‌اند. این گونه می‌توانم بهتر و بیش‌تر پیشرفت کنم. از فردای روز جمعه مجدداً مطالعه را آغاز می‌کنم و مطمئن‌تر از همیشه گام برمی‌دارم تا بتوانم به اهدافم برسم.

دوست خوب من! تو برای موفق شدن و پیشرفت در مدرسه و آزمون‌های برنامه‌ای چه کارهایی انجام می‌دهی؟