خودرویی که به چراغ قرمز بر نمی‌خورد

شرکت خودروسازی آئودی قرار است در ماه‌های آینده چند مدل از خودروهای خود را به فناوری اتصال به چراغ راهنمایی مجهز کند.شرکت خودروسازی آئودی قرار است در ماه‌های آینده چند مدل از خودروهای خود را به فناوری اتصال به چراغ راهنمایی مجهز کند.

این خودرو‌ها با دسترسی به سیستم مدیریت مرکزی که چراغ‌های راهنمایی را کنترل می‌کند می‌توانند سرعت ایده‌آل برای سفر را به‌منظور مواجهه با بیشترین چراغ‌های سبز محاسبه کرده و با کاهش ازدحام، به کاهش آلودگی و افزایش سرعت ترافیک کمک کنند.

 
خودرویی که به چراغ قرمز بر نمی‌خورد

منبع :