سطح دشواری آزمون 5 آذردهم ریاضی و تجربی

در آزمون 5 آذر...

سطح دشواری آزمون 5 آذردهم ریاضی و تجربی

در این آزمون

درس ریاضی برای همه‌ی دانش‌آموزان، آزمون متعادلی بوده است.

درس فیزیک برای دانش آموزان تراز 4750  و 5500 آزمون یک واحد دشوار تر از مصوب و برای دانش‌آموزان تراز 6250 و 7000 آزمون متعادلی بوده است.

درس شیمی برای دانش آموزان محدوده‌های ترازی 4750 و 7000 یک واحد دشوار تر از مصوب و برای بقیه‌ی دانش‌آموزان، آزمون متعادلی یبوده است.

درس هندسه  برای همه‌ی دانش‌آموزان دهم ریاضی دشوارتر از مصوب بوده است.

سطح دشواری آزمون 5 آذردهم ریاضی و تجربی

در این آزمون

درس ریاضی برای همه‌ی دانش‌آموزان، آزمون متعادلی بوده است.

درس فیزیک برای همه ی دانش آموزان، دشوار تر از مصوب بوده است.

درس شیمی در این آزمون برای دانش‌آموزان تراز 4750 آزمون متعادل و برای بقیه ی دانش‌آموزان، دشوار تر از مصوب بوده است.

درس زیست‌شناسی  برای همه ی دانش‌آموزان دهم تجربی دشوارتر از مصوب بوده است.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب