نوروز 96

تحلیل آزمون سوم حسابداری - 5 آذر

ضمن عرض خسته نباشید پس از برگزاری آزمون 5 آذر، نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون مطابق گزارش زیرداوطلبان گرامی

ضمن عرض خسته نباشید پس از برگزاری آزمون 5 آذر، نتایج تحلیل و ارزیابی آزمون مطابق گزارش زیر برای شما جمع بندی شده است.

تحلیل آزمون سوم حسابداری - 5 آذر


طبق اطلاعات جدول فوق، از بین 913 شرکت کننده، در درس ریاضیات امور مالی 4 نفر و مدیریت بازرگانی، 3 نفر به صد در صد سوالات پاسخ صحیح دادند. برای مشاهده و بررسی بیشتر سؤالات دام دار، حتماً به صفحه مقطع خود مراجعه کنید.

تحلیل آزمون سوم حسابداری - 5 آذر


بیشترین میانگین درصد پاسخ‌گویی مربوط به درس اصول حسابداری با 41 درصد و کمترین آن در درس حسابداری صنعتی با 16 درصد بوده. آسان‌ترین و دشوارترین سؤالات آزمون را بررسی کنید و علت عدم پاسخ‌گویی به آسان‌ترین سؤالات و نکته­ی موجود در دشوارترین سؤالات را بررسی کنید.

داوطلبان عزیز برای پیشرفت در آزمون بعدی، سؤالات آزمون غیرحضوری را پاسخ دهید.

احتمال از ریاضی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : عباس اسدی