ساده‌‌ترین، دشوارترین، .... سؤال‌های آزمون 5 آذر چهارم انسانی

با ساده‌‌ترین، دشوارترین، پرمراجعه‌ترین، بیشترین پاسخ اشتباه سؤالات آزمون 5 آذر گروه چهارم انسانی آشنا شوید.

در آزمون 5 آذر گروه چهارم انسانی

در هر درس با:

ساده‌‌ترین

دشوارترین

پرمراجعه‌ترین (تعداد زیادی از دانش‌آموزان به این سؤال پاسخ داده‌اند (درست یا غلط)

سؤالی که بیشترین پاسخ اشتباه را دارد و بسیاری از دانش‌آموزان به آن غلط پاسخ داده‌اند.

آشنا شوید:

ساده‌‌ترین، دشوارترین، .... سؤال‌های آزمون 5 آذر چهارم انسانی


ساده‌‌ترین، دشوارترین، .... سؤال‌های آزمون 5 آذر چهارم انسانی


پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب