ساده‌ترین،دشوارترین،دام‌دارترین سؤال‌های زیست 5 آذر

زیست شناسی

ساده‌ترین،دشوارترین،دام‌دارترین سؤال‌های زیست 5 آذر

کدام مورد عبارت را به‌درستی کامل نمی‌کند؟ « اولین مهره‌داران بالغ ساکن خشکی ، . . . . .»

1) دستگاه تنفسی‌شان درون بدن قرار داشت.

2) دستگاه حرکتی استخوانی داشتند.

3) موفق‌ترین مهره‌داران زنده هستند.

4) پیش از بلوغ زندگی آب‌زی دارند.

گزینه‌ی «3»                                  (هادی کمشی)

 اولین مهره‌داران بالغ خشکی، دوزیستان بودند. دوزیستان بالغ از طریق شش تنفس می‌کنند. شش درون بدن قرار دارد. دوزیستان دستگاه 

حرکتی استخوانی دارند. موفق‌ترین مهره‌داران زنده ماهی‌ها هستند.


پرمراجعه‌ترین و ساده‌ترین سؤال زیست پیش‌دانشگاهی ، آزمون 5 آذر سؤال 126 بوده است.

73 درصد از شرکت‌کنندگان به این سؤال مراجعه کرده‌اند و 63 درصد پاسخ صحیح داده‌اند.

.............. .................................... ..................................................  

کدام گزینه در ارتباط با اندام حرکتی جلویی جانوران نادرست است؟

1) در بال پنگوئن بین بازو و زند زبرین مفصل وجود دارد.

2) تعداد استخوان‌های کف و مچ پنگوئن کم‌تر از تمساح است.

3) بال پنگوئن همانند دست تمساح دارای استخوان‌های زند زیرین و زند زبرین است.

4) طول انگشت شست خفاش و تمساح نسبت به سایر انگشت‌ها بسیار متفاوت است.

گزینه‌ی «4»                                   (علی قائدی)

 در شکل 10-4 مشخص است که طول انگشتان تمساح تقریباً برابر است.


دشوارترین سؤال زیست پیش‌دانشگاهی ، آزمون 5 آذر سؤال 125 بوده است.

31درصد پاسخ صحیح داده‌اند.

.................................................. ..................................................

چند مورد عبارت را به‌درستی کامل می‌کند؟ « اولین . . . . . جانورانی بودند که . . . . .  .»

الف- مهره‌داران- از طریق مکیدن تغذیه می‌کردند.

ب- جانوران ساکن خشکی- تنفس نایی داشتند.

ج- مهره‌داران ساکن خشکی- در دوران نوزادی از طریق آبشش تنفس می‌کردند.

د- مهره‌داران تخم‌گذار در خشکی- دارای پوست محکم بودند.

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

گزینه‌ی «4»                                  (هادی کمشی)

الف) اولین مهره‌داران ماهی‌های فاقد آرواره بودند که از طریق مکیدن تغذیه می‌کردند.

ب) اولین جانوران ساکن خشکی حشرات بودند که از طریق تنفس نایی، تبادل گازهای تنفسی را انجام می‌دادند.

ج) اولین مهره‌داران ساکن خشکی، دوزیستان بودند. نوزاد دوزیستان از طریق آبشش تنفس می‌کند.

د) اولین مهره‌داران تخم‌گذار در خشکی، خزندگان بودند. خزندگان دارای پوست محکم هستند.


بیش‌ترین پاسخ اشتباه به سؤال 127 زیست پیش‌دانشگاهی بوده است.

29درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه ي3را انتخاب کرده اند

.................................................. .................................................. 

. . . . . . در خرچنگ دراز، . . . . . . . ماهی، . . . . . 

1) خون- همانند – بلافاصله بعد از عبور از آبشش به قلب می‌ریزد.                                         

2) سرخرگ پشتی- برخلاف- دارای خون روشن است.

3) سیاهرگ شکمی- همانند- دارای خون تیره است.

4) قلب- برخلاف- در سطح شکمی قرار دارد.

گزینه‌ی «3»            (مهرداد ساسانی‌فر)

سیاهرگ شکمی درخرچنگ دراز و همچنین ماهی دارای خون‌ تیره می‌باشد.


 ساده‌ترین سؤال زیست پایه ، آزمون 5 آذر سؤال 160بوده است.

50درصد پاسخ صحیح داده‌اند.

.................................................. .................................................. 

کدام گزینه درست است؟

1) بیش‌تر مواد زاید بدن محصول سوختن آمینواسید‌هاست.

2) پلاناریا همانند دسته‌ای از ماهی‌ها از سطح تنفسی خود، آمونیاک دفع می‌کند.

3) همه‌ی جانوران خشکی‌زی فاقد توانایی تولید آمونیاک هستند.

4) بسیاری از خزندگان ابتدا آمونیاک را به اوره و سپس آن را به اوریک اسید تبدیل می‌کنند.

گزینه‌ی «2»            (مازیار اعتمادزاده)

1) بیش‌تر مواد زاید نیتروژن‌دار بدن محصول سوختن آمینواسید‌هاست. مواد زایدی مثل فاقد نیتروژن هستند.

2) سطح تنفسی و دفعی پلاناریا تمام سلول‌های سطح بدن است. سطح تنفسی و دفعی دسته‌ای از ماهی‌ها، آبشش است.

3) جانوران خشکی‌زی نمی‌توانند آمونیاک دفع کنند، اما آمونیاک در بدن آن‌ها تولید می‌شود و آن را به اوره یا اوریک اسید تبدیل می‌کنند.

4) جانوران آمونیاک را به اوره یا اوریک اسید تبدیل می‌کنند. اوریک اسید از آمونیاک حاصل می‌شود.

                                                              

پرمراجعه‌ترین سؤال زیست پایه ، آزمون 5 آذر سؤال 141بوده است.

67 درصد از شرکت‌کنندگان به این سؤال مراجعه کرده‌اند .

بیش‌ترین پاسخ اشتباه نیز به همین سؤال اختصاص دارد.

43درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه ي1را انتخاب کرده اند

. .................................................. .................................................. .... 

در تشریح کلیه گوسفند. . . . .

1) سرخرگ‌ و سیاهرگ کلیه همانند میزنای در بین بافت چربی قرار دارند.                                

2) ستون‌های کلیه انشعابات قرمز رنگ لگنچه می‌باشند.

3) سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌های بین هرمی در بالای ستون‌های کلیه قرار دارند.                             

4) ضخامت دیواره‌ی رگ‌ها در رگ‌های بین هرمی برابر است.

گزینه‌ی «1»             (روح اله امرایی)

1) میزنای، سرخرگ و سیاهرگ کلیه در بین بافت چربی قرار دارند.

2) لگنچه سفید رنگ است و انشعابات آن ستون‌های کلیه‌ را می‌سازند.

3) سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌های بین هرمی درون ستون‌ها قرار دارند.

4) ضخامت دیواره و محل قرار گرفتن این رگ‌ها متفاوت است.


دشوارترین سؤال زیست پایه ، آزمون 5 آذر سؤال 166بوده است.

12درصد پاسخ صحیح داده‌اند.


پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب