بزرگترین تلسکوپ جهان نقل مکان می‌کند

یکی از بزرگترین پروژه‌های تلسکوپ در جهان ممکن است به دلیل بروز مشکلاتی با گروه‌های بومی در هاوایی، مکانی که قرار بود تلسکوپ در آن ساخته شود، به قاره‌ای دیگر نقل مکان کند.یکی از بزرگترین پروژه‌های تلسکوپ در جهان ممکن است به دلیل بروز مشکلاتی با گروه‌های بومی در هاوایی، مکانی که قرار بود تلسکوپ در آن ساخته شود، به قاره‌ای دیگر نقل مکان کند.

تلسكوپ سي متري يا TMT قرار بود در هاوايي ساخته شود، اما اكنون با مخالفت و مقابله گروه‌‌هاي بومي اين منطقه مواجه شده‌است زيرا اين بوميان معتقدند مكاني كه قرار است اين تلسكوپ در آن بنا شود مكاني مقدس است.

اكنون هيات پروژه TMT مي‌گويند مكاني در جزاير قناري در اسپانيا مي‌تواند جايگزيني مناسب براي مكان پيشين باشد. اين پروژه 1.4 ميليارد دلاري به متخصصان امكان مي‌دهد تا جهان اوليه را مطالعه كرده و به درون اتمسفر سياره‌هاي فراخورشيدي نفوذ كنند.

اين تلسكوپ يكي از بزرگترين تلسكوپ‌هاي جهان، در كنار تلسكوپ بسيار بزرگ اروپا يا E-ELT و تلسكوپ جيمز وب است كه قرار است از دهه 2020 به بعد در خدمت نجوم درآْيند.

مائوناكي واقع در هاوايي به دليل داشتن آسمان بدون ابر، سطح پايين بخار آب اتمسفري و ديگر ويژگي‌ها در دسته بهترين مناطق جهان براي مطالعات اخترشناسي به شمار مي‌رود. مكاني كه براي ساخت TMT درنظر گرفته شده‌بود، زير قله 4207 متري يك آتشفشان خاموش قرار داشت.

مخالفان ساخت اين تلسكوپ در اين منطقه از هاوايي همواره وجود داشته‌اند. براي بسياري از بوميان هاوايي،‌ مائونا كي مقدس‌ترين كوه در جزيره هاوايي است كه ارتباطي ويژه با خدايان مذهبي آنها دارد. از اين رو ادامه يافتن ساخت و ساز در اين منطقه يك توهين بزرگ به مقدسات بوميان به شمار ميرود اما گروه‌هاي مخالف ديگري نيز وجود دارند كه ساخت اين تلسكوپ را از نظر آسيب‌هايي كه به محيط زيست وارد مي‌آورد نادرست مي‌دانند.

قرار براين بود كه ساخت و ساز اين تلسكوپ از آوريل 2015 آغاز شود اما مخالفان با مسدود كردن مسيرهاي منتهي به مكان ساخت، مانع از آغاز پروژه شدند و همزمان از اين پروژه به دادگاه شكايت كردند.

از اين رو هيات مديره پروژه TMT اكنون درحال بررسي مكاني جايگزين براي بناي اين تلسكوپ بزرگ است و در نهايت منطقه‌اي در لاپالماي جزاير قناري در اسپانيا به عنوان جايگزين احتمالي انتخاب شده‌است.

منبع :

پروتیین‌ سازی از زیست شناسی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : امیر صدقی