تحلیل آزمون 5 آذر - هشتم از نگاه دبیران

تحلیل آزمون هشتم از نگاه دبیران را در اینجا ببینید.....پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید                                                                                                 و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در  کتاب خودآموزی وارد کنید. در ضمن می توانید با ذکر شماره سوال نظرات خود را به اشتراک گذارید.

تحلیل آزمون 5 آذر - هشتم از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر - هشتم از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر - هشتم از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر - هشتم از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر - هشتم از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر - هشتم از نگاه دبیران


معادله و تابع‌های درجه ی دوم از ریاضی سوم انسانى
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم انسانى)
دبیر : معصومه اکبری صحت