نوروز 96

تحلیل آزمون 5 آذر - چهارم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون چهارم دبستان از نگاه دبیران را در اینجا ببینید.....پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید                                                                                                 و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در  کتاب خودآموزی وارد کنید. در ضمن می توانید با ذکر شماره سوال نظرات خود را به اشتراک گذارید.

تکمیل این تحلیل با نظرات واحد آزمون 

تحلیل آزمون 5 آذر - چهارم  دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر - چهارم  دبستان از نگاه دبیران


جدول تناوبی و روندهای تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس اختصاصی دوم دبیرستان)
دبیر : احسان عزیزآبادی