تحلیل آزمون 5 آذر- سوم مکانیک خودرو

بررسی داده‌های آماری پس از برگزاری آزمون 5 آذر ، نتایج حاصل شده مطابق این گزارش به اطلاع شما می‌رسد.

نگاه کلی به آزمون

بررسی داده های آماری پس از برگزاری آزمون 5 آذر ، نتایج حاصل شده مطابق این گزارش به اطلاع شما می رسد. امید است که با مطالعه و تحلیل این نوشته نتایج مناسب تری در آزمون های آتی داشته باشید.

تحلیل آزمون 5 آذر- سوم مکانیک خودرودرصد پاسخ‌گویی صحیح:

تحلیل آزمون 5 آذر- سوم مکانیک خودرو

چندتا از 10 تا؟

در این تحلیل با بررسی کارنامه دانش آموزان در کنکور سراسری سال‌های قبل و مقایسه آن با نتایج حاصل شده در آزمون 5 آذر نتایج زیر حاصل شده است:

تحلیل آزمون 5 آذر- سوم مکانیک خودرو

با بررسی جداول فوق و تحلیل کارنامه دانش آموزان عزیز، این آزمون برای ترازهای 7000 و 4750 کاملاًً منطبق بر کنکورهای سراسری سال های قبل بوده است و برای ترازهای 6250 و 550 یک واحد سخت تر از کنکورهای سراسری سال های قبل بوده است.


توضیحات پایانی و نکات مشاوره‌ای:

با شروع سال تحصیلی توصیه می شود کتاب جامع مکانیک خودرو را از نمایندگی های کانون و کتابفروشی های معتبر تهیه کنید. این کتاب بهترین مرجع و همراه شما داوطلبان برای آمادگی کنکور سراسری می باشد.

با مطالعه آزمونهای غیرحضوری به راحتی خواهید دید در آزمون بعدی به سوالات بیشتری پاسخ می دهید.

سایت کانون حاوی مطالب آموزشی، مشاوره ای و درسی گوناگونی در تمام رشته ها می باشد.

حتماً با مراجعه به سایت کانون از مطالب و تصاویر  جشن تجلیل از رتبه‌های زیر 10 هنرستانی ها در کنکور 95 بازدید نمایید و در زیر آن مطلب، پیش بینی خود را از رتبه خود در کنکور سراسری سال بعد، اعلام نمایید.

در صورت داشتن هرگونه سوال، می توانید در زیر این مطلب، پرسش خود را مطرح نمایید تا پاسخ داده شود.


رهرو آن نیست که گهی تند و گهی خسته رود                                     رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود


مهدی ترابی