پروژه جدید دارپا برای تسریع یادگیری در انسان ها

پژوهشگران سازمان دارپا پروژه تازه ای را با هدف تحریک مغز انسان به یادگیری سریع‌تر از حد معمول آغاز کرده اند.

پژوهشگران سازمان دارپا پروژه تازه ای را با هدف تحریک مغز انسان به یادگیری سریع تر از حد معمول آغاز کرده اند. آراتی پرابهاکار از مدیران ارشد این پروژه گفته امروزه یکی از حوزه هایی که از اهمیت زیادی برخوردارند، افزایش سرعت یادگیری است.


او در بخش دیگری از صحبت های خود گفته "در این پروژه به دنبال پاسخی برای این سوال هستیم که آیا می توان روش های غیرتهاجمی را برای ارسال سیگنال ها به عصب های موجود در سیستم عصبی جانبی که در یادگیری ما نقش دارند پیدا کنیم یا نه. این محلی است که اطلاعات جدید به خاطر سپرده می شوند."


این پروژه در واقع پس از آن آغاز شد که دارپا طرحی را برای تولید اعضای مصنوعی بدن با میزانی از استقلال عمل مشابه با بازوی انسان و با وزن کم شروع کرد. دارپا از چیزهایی که در آن پروژه آموخته برای توسعه این طرح جدید کمک زیادی گرفته است.


او در بخش دیگری از صحبت های خود گفته تسریع یادگیری تاثیر زیادی بر کارکردهای نظامی پیشرفته خواهد داشت. همچنین، فرض کنید که هر چقدر هم که سن تان بالا باشد، به سرعت یک کودک پنج ساله قادر باشید زبان جدیدی را یاد بگیرید. اگر در این روش موفق شویم، می توان تعیین کرد که عصب های ما درست به هنگام نیاز، فرایند تسهیل یادگیری را انجام دهند.


این ایده در حال حاضر شبیه به فیلم های علمی تخیلی است، اما دستیبابی به آن در آینده بعید نیست. این یکی دیگر از طرح های دارپا است که ریسک های زیادی به همراه دارد، اما اگر به موفقیت برسد، نتایج بزرگی را به دنبال دارد.

منبع :

زمان حال ساده (‌نگاه به گذشته )‌ از زبان انگلیسی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : علی اکبر افرازی