تحلیل آزمون 5 اذر سوم تجربی

دانش آموزان سوم تجربی سلام، با توجه به برگزاری آزمون 5 آذر، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود:
دانش آموزان سوم تجربی سلام، با توجه به برگزاری آزمون 5 آذر، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:


تحلیل آزمون 5 اذر سوم تجربی

با توجه به جدول فوق:

  • در درس زیست شناسی، سختی آزمون کاملا منطبق با مصوب است.

  • در درس شیمی، دانش آموزان در همه محدوده های ترازی آزمون سخت تری را نسبت به آزمون های قبلی تجربه کرده اند.

  • در درس ریاضی نیز همانند درس شیمی، دانش آموزان آزمون سختی را تجربه کرده اند.

  • در درس فیزیک، سوال های طراحی سوال های دشوار و سوال های گواه آسان انتخاب شده بودند که در مجموع دانش آموزان آزمون خوب و نرمالی را در این درس تجربه کرده اند.

با تشکر- مهدی ملارمضانی، مدیر گروه سوم تجربی