در اولویت قرار بگیرید : ویژه‌ی کتاب‌های جدید کانون

برای کتاب‌های چاپ اول (جدید) و کتاب‌های در دست انتشار کانون، می‌توانید 2 امتیاز بگیرید: 20% تخفیف برای اولین خرید + دریافت کتاب‌ها در اولویت اول
برای کتاب های چاپ اول (جدید) و کتاب های در دست انتشار کانون، می توانید 2 امتیاز بگیرید:

امتیاز اول: 20% تخفیف برای اولین خرید

امتیاز دوم: دریافت کتاب ها در اولویت اولدر اولویت قرار بگیرید : ویژه‌ی کتاب‌های جدید کانونبرای استفاده از این خدمات به سایت KANOONBOOK.IR مراجعه نمایید و بر روی قسمت "امتیاز ویژه برای کتاب های جدید و در حال انتشار" کلیک نموده و ثبت نام نمایید.


در صفحه هر کتاب می توانید متادیتای کتاب و نیز یک فصل نمونه را رایگان دانلود نمایید.در اولویت قرار بگیرید : ویژه‌ی کتاب‌های جدید کانون