بازیابی، یک روش کارآمد

روش‌های قدیمی و بدون راندمان مطالعه را کنار بگذارید. تصمیم دارید تا چه زمانی به دوباره‌خوانی‌های مکرر خود ادامه دهید؟

روش‌های قدیمی و بدون راندمان مطالعه را کنار بگذارید. تصمیم دارید تا چه زمانی به دوباره‌خوانی‌های مکرر خود ادامه دهید؟ تا کی می‌خواهید وقت را هدر بدهید؟ تا کی قصد دارید کسل‌کننده درس بخوانید؟ به خودتان اجازه بدهید با راندمان بالا و هیجان‌انگیز بدون هدر دادن وقت درس بخوانید. اجازه بدهید بازیابی را جایگزین بازخوانی کنیم. یک بار درس را کامل با تمرکز بالا مطالعه کنید، سپس به سراغ حل تمرین بروید تا دقیقاً نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنید. حال در نقاط قوت خود با تمرین زیاد به بیش‌ترین حد آمادگی برسید و به سراغ نقاط ضعف بروید تا با تغییر شیوه‌ی مطالعه، این مباحث را تبدیل به نقطه‌ی قوت خود کنید.