تعادل‌ها را رعایت کنید

یکی از شرایط مؤثر بودن یک برنامه این است که برنامه در چارچوبی مشخص و منطقی طرح‌ریزی شده باشد.یکی از شرایط مؤثر بودن یک برنامه این است که برنامه در چارچوبی مشخص و منطقی طرح‌ریزی شده باشد.

رعایت تعادل همه‌جانبه در برنامه، یکی از پایه‌های آن است.

  • تعادل تستی تشریحی: مطالعه باید تلفیق متناسبی از حل سؤال تشریحی و تستی باشد. هر دو در جایگاه خود مورد نیاز هستند.

  • تعادل عمومی اختصاصی: تمرکز روی درس‌های اختصاصی به بهانه‌ی افزایش تراز به هیچ عنوان کار درستی نیست. درست است که باید کفه‌ی ساعات مطالعه‌ی ‌درس‌های اختصاصی سنگینی کند ولی جایگاه درس‌های عمومی در برنامه باید محفوظ باشد.

  • تعادل کلاس مدرسه: شرکت در کلاس تقویتی آخرین گزینه برای رفع چالش‌های درسی است. تعداد کلاس‌های‌تان را مدیریت کنید تا در زمان کافی و با آرامش بتوانید درس‌های مدرسه را بخوانید.

  • تعادل پیش پایه: اگر کنکوری هستید سعی کنید هم درس‌های پایه را بخوانید و هم درس‌های پیش را! به بهانه‌ی درس‌های مدرسه از پایه غافل نشوید و مبادا به خاطر تأثیر نمرات امتحانات پیش‌دانشگاهی این درس‌ها را مورد کم‌لطفی قرار دهید.