آیا کتاب تست جدید کار کنم؟

تمام داوطلبان چه قوی، متوسط و چه ضعیف اگر نگاهی به اتاق مطالعه‌شان بیندازیم با تعداد زیادی کتاب تست روبه‌رو می‌شویم.

تمام داوطلبان چه قوی، متوسط و چه ضعیف اگر نگاهی به اتاق مطالعه‌شان بیندازیم با تعداد زیادی کتاب تست روبه‌رو می‌شویم. 

این همه کتاب تا چه حد برای دانش‌آموز با سطح درسی‌ای که دارد مناسب است. برخی از داوطلبان در شروع درس خواندن برای کنکور بدون مشورت با یک کارشناس یا پشتیبان، اقدام به تهیه‌ی انواع کتاب تست می‌کنند که این کاملاً اشتباه است. این اشتباه را در نیم‌سال دوم که قرار است بیش‌تر تست کار کنید متوجه می‌شوید. پس بدون مشورت با پشتیبان کتاب تهیه نکنید. اولویت اول شما حل سؤالات کنکور سراسری است. کتاب‌های آبی بهترین گام برای شروع هستند.