تثبیت اطلاعات با تمرین کتاب سؤالات پرتکرار

دومین مرحله از یادگیری، تثبیت اطلاعات است. بعد از خواندن مطالب درسی از نمونه‌سؤالات امتحانی استفاده کنید.دومین مرحله از یادگیری، تثبیت اطلاعات است. بعد از خواندن مطالب درسی از نمونه‌سؤالات امتحانی استفاده کنید؛ مخصوصاً در درس‌های محاسباتی مانند ریاضی و فیزیک. برخی از دانش‌آموزان بلافاصله بعد از خواندن کتاب و جزوات، به سراغ تست می‌روند، در حالی که قبل از حل سؤالات تستی باید نمونه‌سؤالات امتحانی کار کنند. بهترین منبعی که شامل سؤالات امتحانی سراسر کشور است، کتاب سؤالات پرتکرار است.

هر شب ده سؤال ریاضی و ده سؤال فیزیک از این کتاب را برای تثبیت اطلاعات‌ کار کنید. در حل مسائل ریاضی و فیزیک به هیچ وجه از ماشین‌حساب استفاده نکنید؛ زیرا ذهنتان را تنبل می‌کند و در آزمون‌ها و کنکور قادر به حل مسائل ساده نیز نخواهید بود. با تمرین سؤالات پرتکرار قدرت محاسباتی شما افزایش می‌یابد.