نقش اولیا در موفقیت دانش‌آموزان (3)

هر سالی که به تجربه‌ی کانون اضافه می‌شود، نقش اولیا در موفقیت دانش‌آموزان پررنگ‌تر می‌شود؛ به طوری که دیگر نمی‌توان اولیا را مانند عوامل دیگر، از دانش‌آموز جدا کرد.

نقش اولیا در موفقیت دانش‌آموزان (3)

هر سالی که به تجربه‌ی کانون اضافه‌ می‌شود، نقش اولیا در موفقیت دانش‌آموزان پررنگ‌تر‌ می‌شود؛ به طوری که دیگر نمی‌توان اولیا را مانند عوامل دیگر، از دانش‌آموز جدا کرد بلکه‌ می‌توان گفت اولیا نقش چشمگیر در موفقیت دانش‌آموزان دارند. اگر به سخنان آقای قلم‌چی در جلسات برتر‌های تابستان 95 توجه کنید، یکی از مواردی که در تمام سخنان ایشان شنیده‌ می‌شود، نقش اولیا در موفقیت دانش‌آموزان‌ است.

عوامل مهمی که توجه و روش درست برخورد با آن‌ها برای اولیا یک ضرورت‌ است:

3. هدف از شرکت در آزمون‌های کانون

آخرین و مهم‌ترین مرحله در موفقیت فرزندان شما، تشخیص و شناخت درست از شرکت کردن فرزندان شما در آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش‌ است. تعداد زیادی از خانواده‌ها و دانش‌آموزان، هنوز بر این باورند که هدف از شرکت در آزمون‌های کانون، اول شدن یا برتر بودن در شهر یا کشور است و همیشه فرزندان آن‌ها باید ترازشان از آزمون قبل بهتر باشد؛ در غیر این صورت، یک جای کار عیب دارد. در صورتی که این طرز فکر کاملاً اشتباه است. هدف از شرکت در آزمون‌های کانون این است که دانش‌آموزان بتوانند اشکالات خود را پیدا کرده و دیگر آن اشتباه را تکرار نکنند. برای مثال اگر در آزمون روز جمعه، تراز درس ریاضی فرزند شما بالا رفته باشد، بعد از آزمون از فرزند خود بخواهید تا دلیل این پیشرفت تراز را کشف کند و دلیل را در سیستم یا روش مطالعه‌ی خود حفظ کند و برعکس، اگر تراز درس ریاضی او پایین آمد، دلیل آن را کشف کرده و آن دلیل را از سیستم خود خارج کند (دیگر برای آن دلیل تراز او افت نمی‌کند).

برای بهتر متوجه شدن این موضوع، بهترین مثال مطالعه یا بررسی کارنامه‌ی خانم سارا همتی، نفر اول رشته‌ی تجربی کنکور سراسری 94‌ است. کارنامه‌ی زیر عملکرد او را در مقطع پیش‌دانشگاهی در کانون نشان‌ می‌دهد.

نقش اولیا در موفقیت دانش‌آموزان (3)


اگر توجه کنید، ضریب رشد ایشان از زمانی که در کانون شروع به آزمون دادن کردند تا آخرین آزمون، افت کرده است (خط مشکی). نکته‌ی قابل توجه این‌جاست که او به دنبال اول شدن یا کسب تراز بهتر در هر آزمون نبود بلکه به دنبال پیدا کردن روش مطالعه‌ی درست و روش موفقیت خود بود. موفقیت او در ارزیابی آزمون جمعه‌ها بود. بر فرض مثال، اگر در عمومی ترازش افت داشت، دلیل آن را پیدا کرده و از سیستم خارج‌ می‌کرد (دیگر برای آن دلیل، ترازش افت نداشت) و برعکس، اگر در عمومی ترازش بالا‌ می‌رفت، دلیل آن را کشف می‌کرد و در سیستم نگه‌ می‌داشت. در تمام 26 آزمون، هدف او ارزیابی و کشف دلایل خوب و بد بود و در روز کنکور سراسری، تمام دلایل بد را کنار گذاشت و دلایل خوب را استفاده کرد و نفر اول رشته‌ی تجربی کنکور سراسری سال 94 کشور شد. کانون برای آزمایش و کشف نقاط قوت و ضعف دانش‌آموزان است. اگر اشتباهات خود را در آزمون‌های کانون پیدا نکنند، چه‌بسا این اشتباهات در روز کنکور سراسری اتفاق بیفتد که جبران‌ناپذیر خواهد بود. نگرش درست در مورد شرکت در آزمون‌های کانون (توسط اولیا) آزمون را به محیطی امن برای دانش‌آموزان در جهت رسیدن به ایده‌آل آن‌ها تبدیل خواهد کرد.

نتیجه‌گیری:

برای موفقیت فرزندان خود باید به سه موضوع توجه ویژه داشته باشید:

  • از مشاوره‌ی به‌روز باخبر باشید (شرکت در جلسات کانون، جلسات اولیا و غیره)

  • هنگام مشاوره‌ی کارنامه، روی نقاط قوت فرزندان خود تمرکز کنید.

  • هدف از شرکت فرزند خود در آزمون‌های کانون را کشف نقاط قوت و ضعف او بدانید، نه کسب مقام اول یا دوم در شهر یا کشور.

به امید روزی که آزمون به مکانی امن برای یادگیری فرزندان شما تبدیل شود و این میسر نخواهد شد مگر با کمک شما اولیای گرامی.