نقش اولیا در موفقیت دانش‌آموزان (2)

هر سالی که به تجربه‌ی کانون اضافه می‌شود، نقش اولیا در موفقیت دانش‌آموزان پررنگ‌تر می‌شود؛ به طوری که دیگر نمی‌توان اولیا را مانند عوامل دیگر، از دانش‌آموز جدا کرد.

نقش اولیا در موفقیت دانش‌آموزان (2)

هر سالی که به تجربه‌ی کانون اضافه‌ می‌شود، نقش اولیا در موفقیت دانش‌آموزان پررنگ‌تر‌ می‌شود؛ به طوری که دیگر نمی‌توان اولیا را مانند عوامل دیگر، از دانش‌آموز جدا کرد بلکه‌ می‌توان گفت اولیا نقش چشمگیر در موفقیت دانش‌آموزان دارند. اگر به سخنان آقای قلم‌چی در جلسات برتر‌های تابستان 95 توجه کنید، یکی از مواردی که در تمام سخنان ایشان شنیده‌ می‌شود، نقش اولیا در موفقیت دانش‌آموزان‌ است.

عوامل مهمی که توجه و روش درست برخورد با آن‌ها برای اولیا یک ضرورت‌ است:

2. تمرکز روی نقاط قوت فرزندان خود

بعدازظهر جمعه، بعد از آزمون، دانش‌آموزان کارنامه‌ی خود را در سراسر کشور دریافت‌ می‌کنند. طریقه‌ی مواجه شدن اولیا با کارنامه و گفت‌وگو در مورد عملکرد دانش‌آموزان در کارنامه، از مهم‌ترین عوامل موفقیت دانش‌آموزان‌ است. اگر به مقاله‌ی آقای قلم‌‌چی در مورد روش مطالعه توجه کنید، تمرکز کانون روی نقاط قوت و روش‌هایی است که دانش‌آموزان با استفاده از آن روش‌ها به موفقیت رسیدند. این روش اولین بار توسط آقای قلم‌چی در کانون مطرح شد و به واسطه‌ی آن، نتایج بسیار خوبی برای کانون به دست آمد. منطق اصلی این روش بر مبنای آن است که دانش‌آموزان‌ می‌توانند از نقاط قوت یا درس‌هایی که در آن‌ها بهتر هستند، یاد بگیرند؛ چون روش از دل نقاط قوت به دست‌ می‌آید، در حالی که چیزی برای یاد گرفتن از درس‌های ضعیف وجود ندارد و مهم‌تر از دانش‌آموزان، اولیا هستند که باید به چنین نگرشی دست یابند و برای رسیدن به این هدف، باید این نگرش از زمان دریافت کارنامه شروع شود. برای این کار، در زمان بررسی کارنامه، روی نقاط قوت فرزند خود (درس‌هایی که فرزند شما در آن آزمون بهتر از درس‌های دیگر نتیجه گرفته است) دست بگذارید و از او بخواهید تا روش مطالعه و موفقیت خود را در آن درس‌ها برای شما بیان کند. این روش‌ها اگر روی درس‌های ضعیف‌تر هم اجرا شوند، تراز این درس‌ها هم بالا خواهد رفت. وقتی روی نقاط ضعف فرزندان خود تمرکز‌ می‌کنید، چیزی برای یاد گرفتن در آن درس‌ها وجود ندارد و فقط روحیه‌ی فرزندان خود را پایین‌ می‌آورید. نکته‌ی قابل توجه در مصاحبه با اولیای دانش‌آموزان  برتر کنکور سراسری، همواره تشویق و تحسین فرزندان برای کسب موفقیت‌های آن‌هاست‌. مثال حیرت‌انگیز برای این موضوع، موفقیت دانش‌آموزانی است که اولیای بی‌سواد دارند و در کنکور سراسری موفق هستند. وقتی از اولیای این دانش‌آموزان در مورد کارهایی که برای فرزندان خود انجام داده‌اند سؤال‌ می‌شود، می‌گویند همیشه مشوق فرزندان خود در جهت نقاط قوت آن‌ها بوده‌اند.

تمرکز روی نقاط ضعف فرزندان شما، تمرکز آن‌ها را در روز آزمون نیز به حداقل‌ می‌رساند. به عنوان مثال، زمانی که دانش‌آموز نگران به دست آوردن تراز پایین باشد، نمی‌تواند روی عملکرد خود تمرکز کافی داشته باشد و عملکرد او عملکرد واقعی نخواهد بود.