کارنامه یک معیار برای سنجش است

کارنامه ملاکی برای سنجش میزان درس خواندن دانش‌آموز طی دو هفته است.کارنامه ملاکی برای سنجش میزان درس خواندن دانش‌آموز طی دو هفته است. هر دانش‌آموز نقاط ضعف و قوت خود را طی دو هفته به دست می‌آورد و برای رسیدن به نقطه‌ی قوت پایدار تلاش می‌کند. نقاط ضعف خود را پیدا کرده و برای تقویت آن‌ها تلاش می‌کند.

کارنامه ابزار سنجش برای فعالیت‌های دانش‌آموز از قبیل افزایش ساعت مطالعه و تعداد تست‌زنی است. بدین صورت که با مقایسه‌ی کارنامه‌ی خود و دفتر برنامه‌ریزی به شناخت واقعی از خود می‌رسد. این موضوع به دانش‌آموز کمک می‌کند تا بهتر بتواند با مشاور خود مشورت کند و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای دو هفته‌ی آینده برنامه‌ریزی کند.

هم‌چنین هر دانش‌آموز با داشتن کارنامه می‌تواند خود را با جامعه‌ی آماری دانش‌آموزان کل کشور مقایسه کند و رتبه‌اش را بین دانش‌آموزان سطح شهر و استان خود بسنجد.

دانش‌آموز در هر کارنامه، پیشرفت خود را به صورت نموداری و تصویری نیز مشاهده می‌کند که می‌توان این نمودار را به صورت فتح قله‌ای برای دانش‌آموز تصور کرد و خواهان بالا رفتن از این قله شد.

دانش‌آموز می‌تواند تصویر پاسخ‌برگ خود و هم‌چنین نحوه‌ی پاسخ دادن به سؤالات دام‌دار و ساده را مشاهده کند و اگر نیازی به تصحیح مطالعه داشت برای آزمون بعدی برطرف کند.

درکل با گرفتن کارنامه می‌تواند تمام نکات بالا را یک‌جا دریافت کند.