اهمیت مرور و خواندن درس هر روز در همان روز

یکی از روش‌های مهم در یادگیری بهتر درس‌ها که در کانون توسط پشتیبانان به دانش‌آموزان توصیه می‌شود مرور درس هر روز در همان روز است.

یکی از روش‌های مهم در یادگیری بهتر درس‌ها که در کانون توسط پشتیبانان به دانش‌آموزان توصیه می‌شود مرور درس هر روز در همان روز است. علاوه بر توصیه‌ی مشاوران و پشتیبانان در صفحه‌ی دوم دفتر برنامه‌ریزی به این موضوع اشاره شده است. تمام مطالبی که یاد می گیرید به حافظه‌ی کوتاه‌مدت شما منتقل می‌شود. برای انتقال این اطلاعات به حافظه‌ی بلندمدت باید مطالعه‌ی کافی برای تثبیت آموخته‌ها وجود داشته باشد. بهترین زمان برای مطالعه‌ی درس‌ها بعد از کلاس درس و تدریس معلم است که بیش‌ترین سطح یادگیری صورت می‌گیرد.

یکی از دلایل اهمیت خواندن درس هر روز در همان روز پیوستگی مطالب است. با توجه به پیوستگی مطالب درس‌ها اگر دانش‌آموز مطلبی را خوب یاد نگیرد درک مطلب جدید برایش دشوار خواهد بود.

یکی دیگر از دلایل مرور درس هر روز در همان روز جلوگیری از انباشته شدن درس‌ها و مشکل نداشتن در مواجهه با کمبود وقت در ایام امتحانات است.

در صورت عقب ماندن از درس‌ها امکان جبران گذشته به‌مراتب دشوار می‌شود و در پایان امتحانات نمی‌توان نتیجه‌ی خوبی کسب کرد. پس با مرور درس هر روز در همان روز چند گام به موفقیت نزدیک‌تر شوید.