خانم اجازه! - 6 آذر 1395

آیا ممکن است در مورد نحوه‌ی برنامه‌ریزی برای حل کتاب‌های کار مرا راهنمایی کنید؟

خانم اجازه! - 6 آذر 1395

من کتاب علوم ششم دبستان را مطالعه کرده‌ام. در فصل اول مطلب زیادی در مورد روش علمی نیامده است اما معلم ما در مورد آن توضیح داده است. به نظر شما یک جای کار ایراد ندارد؟

خدیجه شهبازی:

اولین فصل کتاب‌های علوم دبستان در همه‌ی مقاطع به بررسی روش علمی و مشاهده و آزمایش مربوط است. در این فصل مبنای یادگیری فعالیت و آزمایش و مشاهده توسط خود دانش‌آموز است. در این مورد حتماً توضیحات معلم شما، تکمیل‌کننده‌ی مطالب کتاب درسی است. برای تکمیل اطلاعات خود می‌توانید از درس‌نامه‌های کتاب کار علوم و کتاب پرتکرار امتحانی نیز کمک بگیرید تا هم مطالب تکمیلی را به‌خوبی بیاموزید و هم با انواع طراحی سؤال در این مبحث آشنا شوید.


آیا ممکن است  در مورد نحوه‌ی برنامه‌ریزی برای حل کتاب‌های کار مرا راهنمایی کنید؟

الهام شاهپوری:

بهترین کار استفاده از این کتاب‌ها در پیش‌خوانی کردن و مطالعه‌ی درس هر روز در همان روز است. زمانی که می‌خواهید درس‌های روز بعد را پیش‌خوانی کنید می‌توانید از درس‌نامه‌های کتاب کار استفاده کنید تا با آمادگی ذهنی در کلاس درس حاضر شوید. ازطرفی در روزی که معلم شما درسی را تدریس کرده است می‌توانید چند تمرین ساده‌ی کتاب کار را حل کنید تا بر درس مسلط‌تر شوید. بعد از مدت کوتاهی خواهید دید که با کمک کتاب‌های کار به بخش زیادی از کتاب درسی مسلط شده‌اید.