ارزش‌یابی در خدمت آموزش

باید ارزش‌یابی در خدمت آموزش باشد نه این‌که آموزش در خدمت ارزش‌یابی.در نظام آموزشی جدید (دو دوره‌ی سه‌ساله‌ی ابتدایی و دو دوره‌ی سه‌ساله‌ی متوسطه) با تغییر رویکرد‌های آموزشی، آن‌چه باید تغییر کند و هم‌راستا با این تغییر رویکرد به آموزش کمک کند، نحوه‌ و روش‌های ارزش‌یابی است. باید ارزش‌یابی در خدمت آموزش باشد نه این‌که آموزش در خدمت ارزش‌یابی. در این میان، ارزش‌یابی‌های مستمر، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. اکنون که تقریباً به نیمه‌ی نیم‌سال اول رسیده‌ایم و در زمان امتحانات و آزمون‌های میان‌ترم هستیم، باید با این‌ آزمون‌ها جایگاه خود را بهتری بشناسیم.

اگر به جمله‌ی «ارزش‌یابی در خدمت آموزش» دقیق‌تر فکر کنید با این امتحانات و نتایج به‌دست‌آمده به نقاط قوت خود پی برده و می‌توانید آن‌ها را به بقیه‌ی درس‌ها تعمیم دهید. امیدوارم برای آزمون‌های پایان ترم علاوه بر حفظ نقاط قوت بتوانید بقیه‌ی درس‌ها و مباحث را نیز به این درجه و رتبه‌ از درک و فهم آموزشی برسانید.