کدام درس را بیش‌تر دوست دارید؟

شما در مدرسه درس‌های زیادی دارید. اگر از شما بپرسم کدام درس را بیش‌تر دوست دارید و در آن قوی‌تر هستید، سریع جواب می‌دهید.

شما در مدرسه درس‌های زیادی دارید. اگر از شما بپرسم کدام درس را بیش‌تر دوست دارید و در آن قوی‌تر هستید، سریع جواب می‌دهید. ممکن است شما درس ریاضی یا علوم را بیش‌تر دوست داشته باشید یا این‌که به درس «بخوانیم و بنویسیم» یا مطالعات اجتماعی یا هدیه‌های آسمانی علاقه‌ی بیش‌تری داشته باشید.

حالا یک سؤال دیگر می‌پرسم که کمی سخت‌تر است. چرا این درس را بیش‌تر دوست دارید؟ آیا می‌توانید جوابش را سریع بگویید.

حالا وقت یک سؤال مهم‌تر است. می‌توانید بگویید که این درس را چگونه مطالعه می‌کنید؟ یعنی روش مطالعه‌ی شما در این درس چیست؟ فکر می‌کنم الان باید زمان بیش‌تری را بگذارید و به این سؤال فکر کنید و پاسخ بدهید.

از شما می‌خواهم امروز با پدر یا مادر خود درباره‌ی این موضوع گفت‌وگو کنید و به این سؤال پاسخ بدهید و نظر آن‌ها را هم بشنوید.