فیلم گفتگو با رتبه‌ی 7 کشوری کنکور تجربی 95 : آرمین گلچین

مقاله‌ی زیر به گفتگو با رتبه‌ی 3 منطقه‌ی 1 رشته‌ی تجربی، آرمین گلچین اختصاص دارد. او در این مقاله، از تجربیاتش برای شما گفته است:

فیلم گفتگو با رتبه‌ی 7 کشوری کنکور تجربی 95 : آرمین گلچین

مقاله‌ی زیر به گفتگو با رتبه‌ی 3 منطقه‌ی 1 رشته‌ی تجربی، آرمین گلچین اختصاص دارد. از او قبلا مقاله‌ا‌ی در مورد منابع مطالعاتی‌اش در سایت کانون منتشر شده است. او در این مقاله، از تجربیاتش برای شما گفته است:

لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمائید چه رتبه‌ای را کسب کردید:

من آرمین گلچین هستم رتبه‌ی 3 منطقه‌ی 1 رشته‌ی تجربی و 7 کشوری از تبریز به مدت 5 سال از سوم راهنمایی در آزمون‌های کانون شرکت کردم.

مهمترین ویژگی شخصیت آموزشی خودتان را چه می‌دانید؟

بعد از شکست‌هایی که بعد هر آزمونی رخ می‌داد حتی شکست‌هایی که بعضا پی‌در‌پی بود، روحیه خودم را حفظ می‌کردم و به نظرات منفی‌ای که گاها از سمت دیگران به من وارد می‌شد توجه نمی‌کردم و حتی در آزمون‌های بعدی پیشرفت هم داشتم.

می‌توانید یک مثال عینی بزنید:

2 آزمون بعد عید یک افت نسبی داشتم و ترازم پایین آمد ولی بعدش جبران کردم.

چه طور شد که به کانون آمدید و چه طور شد که به طور پیوسته در آزمون‌ها شرکت کردید؟

از طریق یکی از اقوام که یک سال از من بزرگتر هستند علی حسن زاده (رتبه‌ی 36 منطقه‌ی 1 سال 94) با کانون آشنا شدم و به دلیل علاقه‌ای که به کانون و برنامه‌هایش پیدا کردم 5 سال ادامه دادم.

از کتاب‌هایی که استفاده می‌کردید نام ببرید، کدام‌ها را خیلی برجسته می‌کنید؟

من از آبی زیست پیش و پایه و فیزیک استفاده کردم و همه‌ی کتاب‌های سه‌سطحی را کار کردم.

علت انتخاب کتاب‌های سه‌سطحی چه بود و چه فایده‌ای برای شما داشت؟

از هر موضوعی حداقل یک تست و گاها چند تست دارند. سطح تست‌هایشان شبیه کنکور است و تست‌ها هویت دارند یعنی مشخص است چند نفر این آزمون‌ها شرکت کرده‌اند و چند نفر پاسخ صحیح داده‌اند و تست‌ها هویت دارند.

شناسنامه‌ی سوالات برای شما مهم بود چرا به آن توجه می‌کردید؟

برایم مهم بود چندهزار نفر به هر سوال پاسخ داده‌اند و درصد پایینی به آن پاسخ صحیح داده‌اند.

شما آزمون‌های تابستان هم شرکت می‌کردید نمی‌گفتید استراحت کنید؟

حداقل باید از تابستان شروع کرد. اگر کسی بخواهد در کنکو رموفق شود باید از تابستان آغاز کند

در آزمون‌های موسسات دیگر هم شرکت داشتید؟فکر نمی‌کردید برای کنجکاوی جای دیگر بروید؟

نه هیچ، چندبرنامه‌ای شدن آدم را گیج می‌کند از طرفی کانون نیاز من را برآورده می‌کرد یک برنامه‌ای بودن روی راه شخص را روشن‌تر می‌کند.

دفتر برنامه‌ریزی داشتید؟ روزی چند ساعت مطالعه می‌کردید؟

روزهایی که مدرسه می‌رفتم 5 الی 6 ساعت مطالعه می‌کردم و روزهایی که مدرسه نمی‌رفتم ساعت مطالعه‌ام به 8 الی 10 ساعت می‌رسید.

از سایت کانون چه استفاده‌های می‌کردید؟

قسمت نفرات برتر و کارنامه‌هایش را هر جمعه بعد آزمون نگاه می‌کردم فیلم‌های آموزشی آنلاین آزمون‌های آنلاین که در تابستان و عید بود استفاده می‌کردم و در صفحه‌ی مقطع شما نظرات را می‌خواندم.


گفتگو: کاظم قلم‌چی

تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه

گفتگو با رتبه‌ی 7 کشوری کنکور تجربی 95 : آرمین گلچین