گفتگو با رتبه 1 منطقه 3 کنکور انسانی 95 ،عبدالرحمان اشکوه

گفتگو با رتبه 1 منطقه 3 کنکور انسانی 95 ،عبدالرحمان اشکوه را در ادامه مشاهده کنید...

گفتگو با رتبه 1 منطقه 3 کنکور انسانی 95 ،عبدالرحمان اشکوه

فیلم گفتگو با رتبه 1 منطقه 3 کنکور انسانی 95 ،عبدالرحمان اشکوه را در ادامه مشاهده کنید...


گفتگو با عبدالرحمان اشکوه رتبه‌ی 1 منطقه‌ی 3 انسانی از مریوان

لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمائید چه رتبه‌ای از کدام شهر کسب کردید؟

عبدالرحمان اشکوه هستم رتبه‌ی 1 منطقه‌ی 3 انسانی از مریوان از سال دوم دبیرستان به کانون آمدم.


درصدهایتان را بیان می‌کنید:

ادبیات عمومی 81 %، عربی 94%، دینی 80%، زبان 55%، ریاضی 61%، اقتصاد 84%، ادبیات تخصصی 95%، عربی تخصصی 93%، علوم اجتماعی 81%، فلسفه و منطق 69%، روانشناسی 88%، تاریخ و جغرافیا 58%.


مهمترین ویژگی شخصیت آموزشی خودتان را چه می‌دانید؟

داشتن ذهن شفاف و نداشتن هیچ‌گونه حواس‌پرتی و اضطراب در مطالعه.

نداشتن پرش ذهن را توضیح می‌دهید؟ این‌که چگونه این ویژگی را به دست آوردید چون خیلی از دانش‌آموزان از این موضوع رنج می‌برند.

اصلی‌ترین دلیلش این بود که با علاقه درس می‌خواندم. هر درسی را خواندم با علاقه خواندم. هیچگاه در هنگام خستگی مطالعه نمی‌کردم در بهترین زمان‌های مطالعه درس می‌خواندم مثلا صبح‌ها تا ساعت 9 و 10 و عصرها درس می‌خواندم و شب هم اصلا تا دیرهنگام درس نمی‌خواندم. میانگین ساعت مطالعه‌ی من در روز 6 ساعت بود.


از سه ویژگی آزمون‌های کانون (برنامه‌ای، سنجشی و آموزشی) کدام بیشتر برای شما تاثیرگذار بود؟

سنجشی بودن و جامعه‌ی آماری بالا کمک می‌کند دانش‌آموز جایگاه خودش را در کشور پیدا کند و بداند چقدر دیگر باید زحمت بکشد تا به آن نتیجه‌ی دلخواهش برسد.


چه طور شد که در آزمون‌های کانون شرکت کردید؟

دوستانم سال دوم دبیرستان به کانون آمدند و من هم از آن‌ها متابعت کردم.


دوستانتان چه رتبه‌هایی کسب کردند؟

یکی از آن‌ها رتبه‌ی 67 و دیگری 104 رشته‌ی ریاضی منطقه‌ی 3 را کسب کرد. من رشته‌ی ریاضی بودم و تغییر رشته دادم.


چطور شد به رشته‌ی انسانی آمدید؟

به خاطر علاقه.


شما گفتید روزی 6 ساعت درس می‌خواندید، روزهایی که منزل بودید ساعت مطالعه‌ی شما چقدر بود؟

شاید7 یا 8 ساعت.


شما اشاره کردید که ذهن واضح و شفافی داشتید یک مصداق از آن را بیان می‌کنید:

می‌دانستم روی چه درسی باید تمرکز کنم و روی چه درسی و چه مباحثی نیاز نیست کار نکنم و به تسلط رسیده‌ام، به خودم اعتماد داشتم.


شغل و تحصیلات پدر و مادرتان چیست؟

پدرم فوق دیپلم الهیات و شغل آزاد دارند و مادرم خانه‌دار هستند.


آیا نکته‌ی خاصی هست که بخواهید به دیگران بیان کنید؟

دانش‌آموزان برای هر درسی باید روش مطالعه‌ی خاص آن را پیدا کنند یعنی نمی‌شود با روشی که دینی را می‌توان ‌خواند ادبیات را خواند.

تهیه و تنظیم

ناهید منجمی

فایل های ضمیمه

گفتگو با رتبه 1 منطقه 3 کنکور انسانی 95 ،عبدالرحمان اشکوه