شعری درباره‌ی کتاب (به مناسبت هفته‌ی کتاب)

ملیحه خوشحال از همکاران کانون در فریمان است که شعر هم می‌گوید.

شعری درباره‌ی کتاب (به مناسبت هفته‌ی کتاب)

ملیحه خوشحال از همکاران کانون در فریمان است که شعر هم می‌گوید. 

نیست چیزی گرچه هم‌قد با کتاب

هیچ کس نادم نگردد با کتاب

چون که من کانونی‌ام، با اشتیاق

می‌کنم هی رفت‌وآمد با کتاب

با کتابم رفته بودم تا شمال

می‌روم امشب به مشهد با کتاب

هر کجا حرف از قلم‌چی آمده

می‌شود کانون سرآمد با کتاب

دانش‌آموزی که بابرنامه است

توی کانون می‌شود اد با کتاب

بی‌کتابی؟ توی کانون گریه کن

با کتاب هر روز خندد باکتاب

این شده قانون کانون عزیز

ثبت نام تازه باشد با کتاب

آن‌ که ممتاز است در کانون ما

بر خودش هر لحظه بالد با کتاب

جایزه دارد در این یک هفته هم

هر کسی که شعر سازد با کتاب

می‌دهم دو تا فلش‌کارت جدید

بعد تخفیف سه درصد با کتاب

تا همین باشد ردیف و قافیه

می‌سرایم شعر ممتد با کتاب

کم کمک وقتم به پایان می‌رسد

خوب شد شعرم مؤکد با کتاب