کتاب‌های سبز

درس‌نامه‌های آن با رویکرد کاربرد آن‌ها در سؤال‌های کنکور، سؤالات امتحان نهایی و امتحان‌های مدارس سراسر کشور هستند.

کتاب‌های سبز

اولویت هر دانش‌آموز، یادگیری در کلاس درس است؛ اما اگر بنا به هر دلیلی نتوانستید آن‌گونه که باید در کلاس درس مبحثی را یاد بگیرید می‌توانید این اطمینان را داشته باشید که با مطالعه‌ی کتاب‌های سبز که کتاب‌هایی آموزشی هستند مبحث مورد نظر را بیاموزید؛ کتاب های سبز.

مطالب آموزشی برای هر بخش کتاب درسی با همان نظم و توالی درس‌ها که در مدارس ارائه می‌شوند ارائه شده‌اند.

درس‌نامه‌های آن با رویکرد کاربرد آن‌ها در سؤال‌های کنکور، سؤالات امتحان نهایی و امتحان‌های مدارس سراسر کشور هستند.

در این کتاب می‌توانید شاهد تست‌های منتخب از سؤالات کنکور سراسری و سؤالات دام‌دار نیز باشید.

لوله های U شکل - آزمایش توریچلی -فشار سنج U شکل از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی