اگر مورچه هم‌قد انسان بود باسرعت 83 کیلومتر بر ساعت راه می‌رفت

اگر انسان توانایی مورچه را داشت می‌توانست باری معادل 4500 کیلوگرم را بالای سر خود ببرد و با سرعت 83 کیلومتر بر ساعت حرکت کند.

اگر مورچه هم‌قد انسان بود باسرعت 83 کیلومتر بر ساعت راه می‌رفت

مهم‌ترین نکته در مورد مورچه‌ها این است که یکی از قوی‌ترین موجودات زنده روی کره زمین محسوب می‌شوند و حتی می‌توانند اجسام با 50 برابر وزن خود را از زمین بلند کنند.

اگر این قابلیت را با انسان مقایسه کنیم، یک مرد 90 کیلوگرمی می‌بایست وزنی معادل 4536 کیلوگرم را روی سر خود بلند کند. حقیقت این است که وقتی اندازه یک حیوان بزرگ می‌شود، حجم و وزن آن بسیار سریع‌تر از ارتفاع آن رشد می‌کند.

در بررسی‌های جدید مشخص شد اگر قرار باشد قد یک فرد 100 کیلوگرمی 10 برابر بزرگتر شود، وزن آن می‌بایست 1000 برابر شود. بر این اساس وزن شخص مذکور باید به 100 هزار کیلوگرم برسد. با این روند او 100 برابر قوی‌تر و 1000 برابر سنگین‌تر می‌شود.

 

در مطالعه جدید مشخص شده است که با این روند افزایش قد و وزن، عضلات انسان به سرعت افزایش وزن او رشد نمی‌کند. ولی این قوانین برای مورچه‌ها به صورت متفاوت تعریف شده است و به همین خاطر این حیوان کوچک می‌تواند اجسامی که ده‌ها برابر از او سنگین‌تر هستند را جابه‌جا کند.

مورچه‌ها انواع مختلف دارند و به طور میانگین می‌توانند بارهایی که 10 تا 50 برابر از وزن آنها سنگین‌تر است را از زمین بلند کنند و با سرعت 300 متر در ساعت به راه خود ادامه دهند. این رقم نزدیک به 800 برابر حرکت طول بدن مورچه در یک دقیقه است.

اگر انسان توانایی‌های مورچه را داشت، یک مرد با جثه متوسط می‌بایست باری بین 850 تا 4500 کیلوگرم را بالای سر خود ببرد، و با سرعت 83 کیلومتر بر ساعت حرکت کند.

منبع :