هواپیمای مسافربری 46 تریلیون مورچه را در خود جا می‌دهد

در بررسی جدید مشخص شد یک دستگاه هواپیمای بوئینگ 747 می‌تواند 46.5 میلیارد مورچه با میانگین وزن 3 میلی‌گرم را با خود حمل کند.

هواپیمای مسافربری 46 تریلیون مورچه را در خود جا می‌دهد

محققان با انجام بررسی‌های خود دریافته‌اند وزن هر مورچه بر حسب نوع و نژاد آن بین یک تا 5 میلی‌گرم محاسبه می‌شود و به طور میانگین می‌توان گفت هر مورچه حدود 3 میلی‌گرم وزن دارد.

میانگین وزن هر فرد حدود 62 کیلوگرم محاسبه می‌شود و در حالی که مورچه‌ها می‌توانند تا 50 برابر وزن خود را از روی زمین بلند کنند، این قابلیت برای انسان وجود ندارد. هر مورچه به طور میانگین می‌تواند اجسام با وزن 250 میلی‌گرم را حمل کند و بر این اساس چهار مورچه می‌توانند بار یک گرمی را جابه‌جا کنند.

با این تفاسیر، آیا تاکنون تصور کرده‌اید چه تعداد مورچه 3 میلی‌گرمی می‌توانند در یک دستگاه هواپیمای بوئینگ 747 قرار گیرد و البته، این جت مسافربری بزرگ قابلیت برخاستن از زمین را داشته باشد؟

 

اگر از داخل یک دستگاه هواپیمای بوئینگ 747 تمام صندلی‌ها خارج شود، گنجایش فضای داخلی معادل 95 تن محاسبه می‌شود و به عبارت دیگر مدل باری این هواپیما با ظرفیت مذکور می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

با توجه به اینکه وزن هر مورچه به طور میانگین 3 میلی‌گرم است، یک دستگاه بوئینگ 747 می‌تواند 46.5 تریلیون مورچه را با خود حمل کند و البته باز هم قابلیت پرواز داشته باشد.

در محاسبات انجام شده مشخص شد هواپیمای بوئینگ 747 با این حجم بار می‌تواند با سرعت زمینی 900 کیلومتر در ساعت به حرکت خود ادامه دهد.

منبع :