هر مورچه‌خوار روزی 30 هزار مورچه می‌خورد

یک مورچه‌خوار در هر دقیقه صدها مورچه را می‌بلعد و به طور میانگین در طول یک روز بیش از 30 هزار مورچه را می‌خورد.

هر مورچه‌خوار روزی 30 هزار مورچه می‌خورد

بر خلاف آنچه که تصور می‌شود، مورچه‌خوار علاوه بر مورچه دیگر حشرات را هم می‌خورد و به عنوان مثال موریانه نیز یکی از غذاهای مورد علاقه آن محسوب می‌شود.

کارشناسان در یک بررسی جدید به این نتیجه رسیدند که مورچه‌خوار در طول روز بیش از 30 هزار مورچه را می‌خورد که پیدا کردن این تعداد مورچه برای آن کار دشواری محسوب می‌شود.

البته این حیوان بخش اعظم عمر خود را در خواب به‌سر می‌برد و به طور میانگین هر مورچه‌خوار حدود 16 ساعت از طول روز را خواب است. مورچه‌خوار یک خرطوم بلند دارد که محیط داخلی آن بزاق چسبنده را شامل می‌شود و به همین خاطر در هر دقیقه می‌تواند صدها مورچه را بخورد.

 

محیطی که بدن یک مورچه‌خوار از ابتدای سر تا انتهای دم احاطه می‌کند 4.32 متر مربع محاسبه می‌شود و در مقابل یک مورچه در بزرگترین حالت ممکن طول 7 میلیمتر و عرض 2 میلیمتر دارد. بر این اساس می‌توان گفت یک مورچه 0.14 سانتی‌متر مربع را اشغال می‌کند.

اگر 3021.43 مورچه در کنار یکدیگر قرار بگیرند فضایی معادل 3020 سانتی‌متر مربع را اشغال خواهند کرد. با این محاسبه تعداد 9060 مورچه می‌توانند بدن یک مورچه‌خوار را به طور کامل بپوشانند و در حالت تئوری آن را از پا دربیاورند.

منبع :