کنکور 98

به تحلیل ضربان قلب در ساعت‌های هوشمند اعتماد نکنید

محققان با انجام بررسی‌های جدید به این نتیجه رسیدند که حسگر تشخیص ضربان قلب روی ساعت‌های مچی هوشمند با دقت زیادی عمل نمی‌کند.

به تحلیل ضربان قلب در ساعت‌های هوشمند اعتماد نکنید

نتایج حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد ساعت‌های مچی هوشمند که می‌توانند ضربان قلب را مانیتور کنند، دقت کافی را ندارند و بهتر است زیاد به آنها اعتماد نکنیم.

محققان موسسه قلب و عروق کلیولند آمریکا با انجام بررسی‌های جامع روی چهار دستگاه ساعت مچی هوشمندی که به صورت گسترده در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند، به این نتیجه رسیدند که میزان دقت آنها چندان قابل قبول نیست.

این مطالعه روی ساعت‌های هوشمند Fitbit Charge HR، Apple Watch، Mio Fuse و Basis Peak انجام شد و طی آن 50 فرد بزرگسالی که از این دستگاه‌ها استفاده می‌کردند، مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. این افراد به دو دسته تقسیم شدند تا نحوه کنترل فشار خون و ضربان قلب در آنها بررسی شود.

این افراد با سرعت‌های 2، 3، 4، 5 و 6 مایل بر ساعت روی تردمیل دیویدند و میزان ضربان قلب آنها از طریق ساعت‌های هوشمند و دستگاه‌های پیشرفته پزشکی ثبت شد.

کارشناسان در پایان دریافتند میزان دقت مچبندها و ساعت‌های هوشمند چندان قابل قبول نیست و در بین دستگاه‌های مذکور Apple Watch و Mio Fuse بیشترین دقت را داشته‌اند.

کارشناسان در پایان توصیه کردند کاربران اعتماد چندانی به ساعت‌های هوشمند نداشته باشند. زیرا این مسئله می‌تواند خطرات پزشکی فراوانی را به همراه داشته باشد و آنها را برای مصرف داروها گمراه کند.

منبع :