صدای ناشی از فعالیت انسان بر حیوانات نیز تاثیر منفی دارد

تاثیر منفی آلودگی‌های صوتی بر سلامت انسان‌ها از مدت‌ها قبل مشخص شده است، اما محققان انگلیسی دریافتند که این آلودگی صوتی بر حیوانات نیز تاثیر منفی دارد، به طوری که آنها را بیش از پیش در معرض خطر حمله ش

صدای ناشی از فعالیت انسان بر حیوانات نیز تاثیر منفی دارد

محققان دانشگاه بریستول در این مطالعه با استفاده از آزمایش های میدانی روی گروهی از جانوران در آفریقای جنوبی موسوم به مونگوزها و یا خدنگ های کوتوله، با ترکیب نتیجه مطالعات خود روی صداهای ضبط شده و نمونه های مدفوع آنها نشان دادند که سر و صدای جاده ها بر توانایی مونگوزها برای تشخیص مدفوع حیوانات شکارچی تاثیر منفی دارد و حتی در صورت تشخیص، سروصدای اضافی موجب کاهش توانایی این جانوران در گردآوری اطلاعات و هوشیاری کمتر و در نتیجه، آسیب پذیری آنها در برابر دشمنان می شود. 

پروفسور 'اندی رادفورد' از دانشکده علوم بیولوژی دانشگاه بریستول گفت: مدت هاست می دانیم که سر و صدای ناشی از شهرنشینی، ترافیک و فرودگاه ها می تواند با ایجاد استرس، بی خوابی ، مشکلات قلبی و کندی فراگیری بر انسان ها تاثیر گذارد، اما مشخص شده است که پستانداران، پرندگان، ماهی ها ، حشرات و دوزیستان نیز تحت تاثیر سر و صدای ناشی از فعالیت های انسان قرار می گیرند.

آلودگی های صوتی به طور مشخص از طریق تحت الشعاع قرار دادن توانایی دریافت اطلاعات صوتی در جانوران، به آنها آسیب می زند، اما تازه ترین مطالعه صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد که سر و صدا می تواند باعث بروز اختلال در استفاده از اطلاعات بویایی شود.