بنیاد علمی آموزشی قلم چی، دبیرستان نمونه شبانه روزی شهید اسکندری در شهرستان الیگودرز از توابع استان لرستان را هوشمندسازی و تجهیز کتابخانه نمود.

این واحد آموزشی در سال 1383 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 241 دانش آموز پسر را در مقطع متوسطه دوره دوم، تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این مرکز شامل : 5 قفسه کتابخانه ، 5 میز مطالعه ، 20 صندلی ، یک دستگاه ویدئو پروژکتور،یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاپ می باشد.

هزینه این اقلام 96/800/000 ریال (9میلیون و 680 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 523 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی و تجهیز کتابخانه دبیرستان شهید اسکندری در الیگودرز


هوشمندسازی و تجهیز کتابخانه دبیرستان شهید اسکندری در الیگودرز

هوشمندسازی و تجهیز کتابخانه دبیرستان شهید اسکندری در الیگودرز