بسیاری از حملات میگرنی از کمبود ویتامین‌ها ناشی می‌شود

درصد قابل توجهی از کودکان، نوجوانان و بزرگسالان که از سردردهای میگرنی شکایت می‌کنند احتمالا با کمبود ویتامین D، ریبوفلاوین و کوآنزیم Q10 مواجه هستند.درصد قابل توجهی از کودکان، نوجوانان و بزرگسالان که از سردردهای میگرنی شکایت می کنند احتمالا با کمبود ویتامین D، ریبوفلاوین و کوآنزیم Q10 مواجه هستند. کوآنزیم Q10 ماده ای شبیه به ویتامین است که در تمامی سلول های بدن دیده می شود و وظیفه آن تولید انرژی برای رشد و نگهداری سلول است.کمبود این مواد ممکن است یکی از عوامل ایجاد سر دردهای میگرنی باشد. این ارتباط هنوز به طور قطع مشخص نشده ولی تحقیقات برای رد یا تایید این رابطه ادامه دارد.

سوزان هگلر از بخش عصب شناسی بیمارستان سینسیناتی و سرپرست این تیم تحقیقاتی اظهار کرده است که:"ما هنوز به تحقیقات بیشتر نیاز داریم تا بتوانیم ارتباط بین کمبود ویتامین و سر دردهای میگرنی را قطعا تایید کنیم. همچنین در تحقیقات مشخص خواهد شد که آیا با تجویز مکمل ها در موارد کمبود خفیف این ویتامین ها سر دردها درمان خواهند شد یا نه."این تیم تحقیقاتی آزمایشات خود را بر روی گروهی از بیماران انجام دادند که از سردردهای میگرنی شکایت داشتند و در آزمایش خون آنها میزان ویتامین دی، ریبوفلاوین و کوآنزیم Q10 در حد پایه قرار داشت. تعدادی از این بیماران تحت درمان های پیشگیرانه قرار گرفتند و مکمل های ویتامین دریافت کردند. البته با توجه به محدود بودن افراد شرکت کننده در تحقیق نتایج باید در آزمایشات بعدی مورد تایید قرار گیرند.


در هر حال، نتایج نشان داده است که دختران و زنان جوان بیشتر از پسران و مردان جوان در معرض کمبود کوآنزیم Q10 هستند. در مقابل، پسران و مردان جوان بیشتر با کمبود ویتامین دی درگیر هستند. بیمارانی که سابقه سردردهای میگرنی مزمن را گزارش کرده بودند نسبت به افرادی که گاه دچار این سردردها می شوند، به احتمال بیشتری به کمبود کوآنزیم Q10 و ریبوفلاوین دچار هستند.در نهایت برای تایید قطعی نتایج این تحقیق باید مدتی دیگر انتظار بکشیم.

منبع :