مصدومیت شدید هافبک تراکتورسازی

هافبک تیم تراکتورسازی در تمرین امروز دچار مصدومیت شدید شد.سینا عشوری در تمرین امروز تیم تراکتورسازی در برخوردی دچار مصدومیت شدید از ناحیه زانو شد. او پس از این صحنه با نظر پزشکان از ادامه تمرین سر باز زد و هنوز وضعیتش مشخص نیست.

 


دکتر رمضان نوری‌زاده، پزشک تراکتور درباره وضعیت عشوری به "ورزش سه" می گوید: «سینا بعد از این آسیب دیدگی به قدری خودش ترسیده بود که نمی توانستیم کاری انجام دهیم. فقط یخ‌درمانی کردیم تا از زانویش عکس بگیریم و میزان آسیب دیدگی اش مشخص شود.»

 


او می افزاید: «عشوری می گفت که در هنگام پیچ خوردن زانویش، صدایی شنیده است. سعی می کنم امشب به او سری بزنم؛ زیرا همان طور که گفتم، او ترسیده بود. جای نگرانی نیست و فردا با MRI  که می‌دهد میزان آسیب دیدگی مشخص می شود.»

منبع :