من تک‌برنامه‌ای هستم

توجه داشته باشید که برنامه‌ی راهبردی مکمل برنامه‌ی مدرسه است و نقش اصلی شما به عنوان دانش‌‌آموز شخصی‌سازی برنامه است.

با شروع مدارس بسیاری از داوطلبان آزمون‌ها اظهار می‌کنند که برنامه‌ی راهبردی با برنامه‌ی مدرسه‌شان هماهنگ نیست و در آزمون غیبت می­کنند یا یک روز به مدرسه نمی­روند تا درس بخوانند.

توجه داشته باشید که برنامه‌ی راهبردی مکمل برنامه‌ی مدرسه است و نقش اصلی شما به عنوان دانش‌‌آموز شخصی‌سازی برنامه است.

شخصی‌سازی برنامه یعنی تک‌برنامه‌ای باشید و برای آزمون درس بخوانید؛ زیرا برنامه‌ی درسی مدرسه‌تان را هم پوشش می‌دهد. هدف از برنامه‌ی راهبردی خروج از برنامه‌ی مدرسه نیست. فراموش نکنید که شما در مرحله‌ی اول دانش‌آموز مدرسه هستید و بعد داوطلب آزمون‌های کانون. این موضوع را در مراحل مطالعه نیز می‌توان یافت. همان طور که در اولین گام یعنی ادراک از کتاب درسی شروع به مطالعه می­کنید تمام این موارد ضرورت حضور در مدرسه و اجرای برنامه‌های درسی را بیان می‌کند.

برنامه‌ی راهبردی نظم مطالعاتی و محدودیت حجمی مطالب را برای شما اعمال می­کند و شما نیز وظیفه‌ی اجرای این برنامه را متناسب با برنامه‌ی درسی مدرسه دارید. درنگ نکنید که رعایت تک‌برنامه‌ای بودن شما را زودتر به قله‌ی موفقیت خواهد رساند و برنده‌ی این مسابقه کسی است که زودتر از بقیه به فراشناخت برسد و در شخصی‌سازی بهترین برنامه‌ریزی را داشته باشد.

تکنولوژی زیستی از زیست شناسی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سجاد عبیری