وقتی دیگران درس نخواندند

این افراد همان دانش‌آموزان سخت‌کوشی هستند که در تابستان زمانی که دیگران درس نمی‌خواندند، درس خوانده و زمینه‌های پیشرفت خود را مهیا کرده‌اند.شروع هر کاری اگر با برنامه‌ریزی و مقدمه‌چینی توأم باشد، رسیدن به موفقیت در آن قطعیت بیش‌تری خواهد داشت. در آغاز سال تحصیلی، حضور در کلاس درس‌هایی که جدید هستند و برای یادگیری آن به تلاش و کوشش مضاعف نیاز است، عده‌ای از دانش‌آموزان کار را برای خود راحت‌تر می‌دانند.

این افراد همان دانش‌آموزان سخت‌کوشی هستند که در تابستان زمانی که دیگران درس نمی‌خواندند، درس خوانده و زمینه‌های پیشرفت خود را مهیا کرده‌اند.

اندوخته‌ی پروژه‌ی سه‌ماهه‌ی تابستان همان مقدمات رسیدن آسان و زودهنگام به هدف نهایی است. تسهیل و تعمیق یادگیری در کلاس درس اولین و اصلی‌ترین بازخورد این درس خواندن است.