استفاده‌ی هر چه بیش‌تر از آزمون‌ها

آزمون‌های کانون به غیر از جنبه‌ی سنجشی، جنبه‌ی مهم‌تر و اصلی‌تری با موضوع برنامه‌ای و آموزشی دارند.آزمون‌های کانون به غیر از جنبه‌ی سنجشی، جنبه‌ی مهم‌تر و اصلی‌تری با موضوع برنامه‌ای و آموزشی دارند. درواقع وقتی صبح جمعه در آزمون شرکت می‌کنیم، بخش سنجشی آن را مد نظر داریم و مطالعه طبق برنامه‌‌ی راهبردی مشخص نیز بُعد برنامه‌ای آن را تکمیل می‌کند.

اما بُعد آموزشی آزمون خود دارای چند قسمت است. قسمتی از آن مربوط به یادگیری از طریق بازیابی (برخلاف بازخوانی)، در جلسه‌ی آزمون است. قسمت دیگر مربوط به بررسی سؤالات آزمون در همان روز (بعدازظهر) است. یادتان باشد نباید از پاسخ‌های غلط مأیوس شوید، بلکه پاسخ‌های غلط در نگاه عمیق‌تر، امتیاز محسوب می‌شوند؛ زیرا قسمت‌های با یادگیری ناقص را به شما نشان می‌دهند.

آزمون مانند آینه است و دروغ نمی‌گوید؛ پس بهتر است به جای ناراحتی با انرژی تمام و با هدف رفع نواقص به بررسی سؤالات اشتباه بپردازید. هم‌چنین بررسی سؤالاتی که جواب نداده‌اید (سفید) نیز در این بخش قرار دارد و دارای اهمیت فراوان است و امکانی برای استفاده‌ی هر چه بیش‌تر از فرصت آزمون در روز آزمون!