علی کرامت : روش مطالعه پروتئین‌سازی - اپران لک (فایل صوتی+PDF)

فایل پی دی اف و فایل صوتی را هم‌زمان با هم باز کنید. چند نکته جهت چگونگی مطالعه مبحث 7 آبان توضیح داده شده است.دانش‌آموزان عزیز


فایل پی دی اف و فایل صوتی را هم‌زمان با هم باز کنید.


چند نکته تخصصی جهت چگونگی مطالعه مبحث 7 آبان (روش مطالعه اپران لک) توضیح داده شده است.


علی کرامت : روش مطالعه پروتئین‌سازی - اپران لک (فایل صوتی+PDF)


علی کرامت : روش مطالعه پروتئین‌سازی - اپران لک (فایل صوتی+PDF)


فایل های ضمیمه