حسین خزایی:چند سوال به همراه پاسخ از مبحث بردارِ هندسه تحلیلی

سوالات چهارگزینه ای به همراه پاسخ از مبحث برداردانش آموزان عزیز چهارم ریاضی؛


فایل سوالات از مبحث بردار درس هندسه تحلیلی را از ذیل دانلود نمایید.

فایل های ضمیمه