نوروز 96

رضا عباسی اصل:درسنامه‌ی مبحث ضرب داخلی بردارها به همراه تست

درسنامه‌ی مبحث ضرب داخلی بردارها به همراه نکته و تست از هندسه تحلیلیدانش آموزان عزیز رشته ریاضی


فایل درسنامه ی مبحث ضرب داخلی بردارها از درس هندسه تحلیلی را از ذیل دانلود نمایید.

فایل های ضمیمه
حرکت نوسانی از فیزیک چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : حمیدرضا بروشکی