نتایج روز دوم لیگ برتر وزنه برداری

در غیبت وزنه برداران المپیکی امیر حقوقی و سعید سعیار عنوان نخست دست‌های 94 و 105 کیلوگرم را به دست آوردند.

در روز دوم لیگ برتر وزنه برداری، رقابت دسته های 94، 105 و فوق سنگین برگزار شد و در غیاب چهره‌های المپیکی مانند سهراب مرادی  و محمدرضا براری  امیر حقوقی و سعید سیار صدر نشین اوزان خود شدند. عنوان نخست دسته فوق سنگین هم به محسن بهرام زاده رسید.


علی هاشمی هم با وجود شرکت در این رقابتها در رده سوم قرار گرفت.


تیم عقاب نیروی هوایی در همدان میزبان هفته دوم لیگ برتر بود.

 

نتایج روز دوم به شرح زیر است:

 

دسته 94 کیلوگرم

1- امیر حقوقی(ذوب آهن اصفهان): حرکت یکضرب 166 کیلوگرم، حرکت دوضرب 203 کیلوگرم و مجموع 369 کیلوگرم


2- سید ایوب موسوی(مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): حرکت یکضرب 165 کیلوگرم، حرکت دوضرب 202 کیلوگرم و مجموع 367 کیلوگرم(وزن بدن 91/200)


3- علی هاشمی(ذوب آهن اصفهان): حرکت یکضرب 167 کیلوگرم، حرکت دوضرب 200 کیلوگرم و مجموع 367 کیلوگرم(وزن بدن 93/200)

 


دسته 105 کیلوگرم


1- سعید سیار (عقاب نیروی هوایی همدان): حرکت یکضرب 168 کیلوگرم، حرکت دوضرب 209 کیلوگرم و مجموع 377 کیلوگرم


2- نیما آقایی(نیروی زمینی ارتش): حرکت یکضرب 170 کیلوگرم، حرکت دوضرب 206 کیلوگرم و مجموع 376کیلوگرم


3- علیرضا دهقان(شرکت ملی حفاری اهواز): حرکت یکضرب 170 کیلوگرم، حرکت دوضرب 202 کیلوگرم و مجموع 372کیلوگرم

 

دسته 105+ کیلوگرم

 

1- محسن بهرام زاده(مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): حرکت یکضرب 187 کیلوگرم، حرکت دوضرب 218کیلوگرم و مجموع 405کیلوگرم


2- رضا روحی (ذوب آهن اصفهان): حرکت یکضرب 176 کیلوگرم، حرکت دوضرب 217 کیلوگرم و مجموع 393 کیلوگرم(وزن بدن 135/800کیلوگرم)


3- رامین ربیعی(مناطق نفت خیز جنوب): حرکت یکضرب 185 کیلوگرم، حرکت دوضرب 208 کیلوگرم و مجموع 393 کیلوگرم(وزن بدن 143/400کیلوگرم)

 

منبع :

تکنولوژی زیستی از زیست شناسی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سجاد عبیری